Voelbaarheidsfase

Inleiding:
Het elektronisch patientendossier (EPD) is een digitaal dossier van al onze medische gegevens. De digitalisering van deze dossiers heeft als doel het versnellen en vergemakkelijken van het uitwisselen van de medische gegevens van patiënten. Op deze manier probeert men efficiëntere zorg te creëren, waar tevens minder doden door foutieve informatie en medicatie vallen.

De gegevens staan niet centraal opgeslagen, deze blijven bij de behandelende organisatie. Het landelijk schakel punt (AORTA) faciliteert het uitwisselen van de digitale dossiers. Voor deze uitwisseling van gegevens zijn er strikte regels opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VROM), dit in samenwerking met het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ) welke het schakelpunt beheert.

Officieel is het landelijk EPD op 1 november 2008 van start gegaan. Sindsdien is er een stortvloed van negatieve publiciteit, onduidelijkheid en vele uitschrijvingen na de verstuurde opt-out brief.

Probleemstelling:

Via het EPD wisselen zorgverleners onderling medische gegevens uit. Regionaal gebeurt dit soms al, het landelijk EPD maakt uitwisseling van gegevens in heel Nederland mogelijk.

Zorgaanverleners zien zo snel uw actuele medische gegeven als dat nodig is voor uw behandeling. Ook 's avonds en in het weekend, waar in Nederland u ook bent.

In 2009 worden huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op het landelijk EPD. Zorgverleners mogen de medische gegevens alleen inzien als er een behandelrelatie is én het nodig is voor uw behandeling. Bovendien moet de zorgverlener altijd eerst toestemming vragen voor inzage.

Het is mogelijk dat een persoon niet wilt dat zorgverleners die u behandelen uw medische gegevens inzien. Veel mensen zijn daarom ongerust dat alle medische gegevens bloot op straat terechtkomen. Het elektronisch patiëntendossier roept bij veel mensen daarom vragen op. Vaak gaat het hierbij om ethische dilemma's, zoals het waarborgen van de privacy. Ook zorginhoudelijk kunnen dat soort vragen gesteld worden. Moet een patiënt de uitslag van een onderzoek in zijn EPD kunnen lezen zonder vooraf te zijn ingelicht door de arts? In hoeverre is een huisarts aansprakelijk als bepaalde medische gegevens nog niet zijn ingevoerd op het moment dat de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis? Moet een apotheek weten waarvoor medicijnen zijn voorgeschreven?

Hieronder treft u een aantal nadelen van de EPD:

1. Gevaar van misbruik en schending van privacy: mensen die hier misbruik van willen maken, bijvoorbeeld hackers, zouden een gevaar kunnen zijn voor de gegevens van mensen. De overheid stelt dat gebruik gemaakt wordt van de modernste beveiligingen. Desondanks is elk systeem te kraken.

2. Nog onduidelijk is wie eigenaar is van het EPD: de hulpverlener of de patiënt? Hiermee samenhangt de aansprakelijkheid bij misbruik. Artsen zijn door middel van de Eed van Hippocrates verplicht tot geheimhouding van patiëntengegevens. Hoe kunnen zij deze eed waarmaken als ze niet zelf kunnen bepalen wie toegang heeft tot deze gegevens?

3. Mensen kunnen weigeren of zij deel willen nemen aan het EPD. Hierdoor ontstaat het ethisch dilemma dat hij ook baat heeft bij optimale zorg. Krijgen weigeraars dezelfde kwaliteit van zorg?

4. Er bestaat een gevaar dat medische gegevens overal opvraagbaar worden, wat voordelen heeft, maar ook een groot risico zou kunnen vormen voor de privacy van mensen. Andere voorbeelden van misbruik van de informatie zijn: afpersing door dreiging met openbaar maken van gezondheidsgegevens, vervalsen of misbruiken van medicijn-recepten, privacy schending (snuffelen in gegevens die men niet nodig heeft om de gevraagde zorg te verlenen). Dit zowel door houders van een pas als door de beheerders van de database zelf.

Onze aanpak:

Ons idee is om middels interviews het volgende te achterhalen:
. Hoe denkt de doorsnee Nederlander over het EPD (welk beeld hebben
zij hierover): roept het EPD veel weerstand op bij de Nederlandse bevolking
en zo ja, waarom;
. Hoe denkt het personeel in de zorg over EPD? (denk aan
verpleegkundigen, (huis)artsen, specialisten administratief personeel).

Onze doelgroepen zijn:
. Vrienden en kennissen
. Verpleegpersoneel
. Huisartsen en specialisten

Bij de interviews en bij de analyse van de resultaten zal met name worden
gekeken naar de sociale en technologische aspecten die hierbij een rol
kunnen spelen.
De vraag is: Kunnen we komen tot een verbetering van het EPD proces zowel
sociaal als technisch?

De interviewvorm die in dit geval wordt voorgesteld is: semigestructureerd.
Er zullen vragen worden opgesteld maar van de vragenstructuur mag worden
afgeweken ter bevordering en afhankelijk van het verloop van het interview.

Bij de interviews zullen ook verschillende artikelen over EPD worden
gebruikt.

Voor het interview zijn de volgende vragen opgesteld:
. Vraag 1
. Vraag 2
. Etc.


Steekpunten:

- Het onderwerp is het EPD en waarom het zoveel weerstand oproept bij de Nederlandse bevolking

- Veel gegevens over EPD en de "view" van de Nederlanders kunnen op internet worden gezocht in het begin

- We kunnen dit uitdiepen en komen tot een voorstel om de weerstand af te laten nemen

- We kunnen voorstellen tot verbetering van het proces van het EPD maken/geven

- Eindrapportage kan bijvoorbeeld in een "plan-van-aanpak" wezen in Word met begeleidende presentatie uiteraard

- Er kunnen verschillende aspecten belicht worden. Reeds genoemd zijn:
- Sociale/menselijke aspect
- Technologische aspecten

- We kunnen bepaalde statistieken erbij betrekken

- We kunnen vrienden/kennissen etc interviewen voor gegevens over "waarom niet"


EPD & Nieuws

http://www.ictzorg.com/home/nieuw/1598/bedrijfsartsen-willen-ook-toegang-tot-epd-de-politiek-is-tegen
Tegen de zin van de Tweede Kamer en consumentenorganisaties in, willen ook bedrijfsartsen toegang tot het EPD. De tegenstanders zijn bang dat vetrouwelijke medische informatie via een omweg bij de werkgever terecht komt, zo meldt het Brabants Dagblad.

http://www.epdnee.nl/list.php?page=1&order=desc&PHPSESSID=i0ehq60man2ttnmckgdbk5fth2
Petitie tegen de EPD

http://www.patientenepd.nl
platform voor informatie en discussie over patiëntentoegang tot het EPD

http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=510
Bezwaren tegen het EPD

http://www.hec.nl/getfile.php?f=152
Vanuit Brussel wordt namelijk hard gewerkt aan een Europees epd. De Commissie wil dat in de hele EU in 2015 elektronisch patiëntgegevens kunnen worden uitgewisseld. In het plan staat niet de zorgverlener maar de patiënt centraal. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat patiënten bij de informatie kunnen die is opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier, op welk moment en welke plaats dan ook.

http://ictzorgen.wordpress.com/2009/01/07/nederland-nog-niet-klaar-voor-epd/
“Nederland nog niet klaar voor EPD”. Aldus hoogleraar Berden en hoofd automatisering Candel, beiden verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De auteurs pleiten in een opinie bijdrage in de NRC voor een realistischer invoeringstermijn voor het EPD. Onder meer door ervaringen uit andere landen (Engeland is het bekendste voorbeeld), de complexiteit, foutgevoeligheid en de informatiebeveiliging in onder meer ziekenhuizen stelt men dat 5 jaar een veel realistischer termijn is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License